WCAG
Facebook
YouTube
Linkedin

Projekty unijne

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Mar-Tom” sp. z o.o. realizuje projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Szczegółowe informację o każdym z realizowanych projektów odnajdziesz klikając w linki poniżej.

 • 01 Projekt: Wzór na konkurencję

  Projekt pn. „Wzór na konkurencję firmy Mar-Tom – wdrożenie Strategii Wzorniczej.
  Okres realizacji projektu: od 01.07.2019 r. do 31.12.2020 r.

  Celem głównym projektu jest osiągnięcie przewagi konkurencyjnej PW „MAR-TOM” sp. z o. o., dzięki wdrożeniu założeń Strategii Wzorniczej, w szczególności poprzez wprowadzenie na rynek stolarki budowlanej nowych i ulepszonych produktów, o nowoczesnym i innowacyjnym, odpowiadającym oczekiwaniom użytkowników wzornictwie i zastosowaniu.

   

  Celami pośrednimi projektu są:
  a) opracowanie spójnego modelu biznesowego na potrzeby rozwoju firmy w kontekście wdrażanej Strategii Wzorniczej obejmującej zasoby, działania i sposoby dotarcia do klientów,
  b) dywersyfikacja dotychczasowej oferty poprzez wprowadzanie nowych produktów,
  c) poszerzenie rynków zbytu i pozyskanie nowych klientów poprzez działania związane z usprawnieniem działań komunikacyjnych i marketingowych,
  d) wzmocnienie pozycji firmy w branży producentów stolarki otworowej poprzez działania związane z promocja marki,
  e) efekty finansowe tj. wzrost sprzedaży i wzrost przychodów firmy.

   

  W wyniku realizacji projektu PW „MAR-TOM” sp. z o. o. planuje osiągnięcie następujących efektów:
  a) dywersyfikację dotychczasowej oferty poprzez wprowadzanie nowych innowacyjnych produktów: metalowych drzwi zewnętrznych 72 Arctic FullPers oraz metalowych drzwi zewnętrznych 90 Passive FullPers
  b) poszerzenie rynków zbytu i pozyskanie nowych klientów poprzez działania związane z usprawnieniem działań komunikacyjnych i marketingowych,
  c) wzmocnienie pozycji firmy w branży producentów stolarki otworowej poprzez działania związane z promocją marki,
  d) wdrożenie nowych technologii pozwalających na podniesienie efektywności i jakości,
  e) zwiększenie sprzedaży i wzrost przychodów firmy.

   

  Wartość projektu: 7 213 458,00 PLN (Brutto)
  Wkład Funduszy Europejskich: 2 641 570,00 PLN (45,04%)

   

  Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.4 Wzór na konkurencję.

 • 02 Projekt: Internacjonalizacja MŚP

  Krótki opis projektu: W ramach realizacji projektu Wnioskodawca wdroży rekomendacje wynikające z nowego modelu biznesowego, który został opracowany przez zewnętrzną firmę doradczą Export Group Sp. z o.o. w dniach 25.08.2018 – 03.09.2018. Przedstawiciele wykonawcy przeprowadzili ankietę metodą PAPI na grupie klientów, a także przeprowadzili wywiady pogłębione z właścicielem i pracownikami wnioskującego przedsiębiorstwa. Po zapoznaniu się z działalnością firmy eksperci przystąpili do realizacji szeregu analiz i badań, na podstawie których został stworzony model. Produktem, który będzie podlegać internacjonalizacji będą drzwi zewnętrzne. Docelowy rynek zagraniczny to Francja. Najważniejsze zadania zaplanowane do przeprowadzenia:
  1. Oprogramowanie/system do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji
  2. Przygotowanie produktów Mar-Tom do szczegółowych potrzeb rynku francuskiego poprzez badanie marketingowe
  3. Przygotowanie planu szczegółowej kampanii promocyjnej, zaprojektowania materiałów reklamowych i promocyjnych na rynek francuski
  4. Strona www z wbudowanym konfiguratorem drzwi przeznaczona na rynek francuski
  5. Wzorniki / foldery z próbkami materiałów i kolorów
  6. Wytworzenie katalogów korporacyjnych dedykowanych rynkowi francuskiemu
  7. Wyszukanie i wyselekcjonowanie 60 potencjalnych klientów we Francji, a następnie nawiązanie kontaktów z partnerami we Francji i doprowadzenie zainteresowanych minimum 6 podmiotów do etapu negocjacji handlowych
  8. Stoisko na targach Batimat 2019 we Francji

   

  Celem projektu jest rozszerzenie procesów internacjonalizacji w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy, co będzie miało swój wymierny wyraz w: wejściu na nowy rynek docelowy, uzyskaniu i systematycznym zwiększaniu przychodów ze sprzedaży eksportowej, pozyskaniu partnerów biznesowych z rynku docelowego, promocji marki Wnioskodawcy na rynku francuskim.

   

  Planowane efekty: Decyzja o internacjonalizacji działalności stanowi odpowiedź na realną potrzebę przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, w postaci znalezienia nowych dróg rozwojowych i dywersyfikacji przychodów. Realizacja projektu wpisuje się w szerszy plan rozwojowy Wnioskodawcy o charakterze strategicznym, jakim jest wykreowanie powszechnie rozpoznawalnej w skali ponadnarodowej marki. Wnioskodawca chce pozyskać stałych klientów, by zabezpieczyć działalność nowymi stałymi kanałami przychodów. Przychody uzyskane dzięki internacjonalizacji działalności zapewnią Wnioskodawcy środki zarówno na bieżącą obsługę sprzedaży eksportowej, jak i na rozwój.

   

  Wartość projektu: 792 366,00 PLN
  Dofinansowanie projektu z UE: 547 570,00 PLN

   

  Pobierz plakat

 • 03 Projekt: Badania na rynek

  Projekt pn. „Wprowadzenie na rynek innowacyjnych drzwi zewnętrznych będących wynikiem prac badawczo – rozwojowych”.
  Okres realizacji projektu: od 01.03.2019 r. do 31.12.2020 r.

   

  Celem projektu jest wzrost poziomu innowacyjności i konkurencyjności Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „MAR-TOM” Sp. z o.o. poprzez wdrożenie do produkcji uzyskanych w wyniku przeprowadzonych przez firmę prac badawczo – rozwojowych innowacyjnych produktów w postaci metalowych skrzydeł drzwiowych drzwi zewnętrznych, do produkcji których zastosowana będzie innowacyjna technologia modułowego (z PCV) sposobu wytwarzania ramy nośnej skrzydła drzwiowego oraz innowacyjny wtrysk pianki poliuretanowej po montażu aplikacji ozdobnej.

   

  W wyniku realizacji projektu PW „MAR-TOM” sp. z o. o. planuje osiągnięcie następujących efektów:
  a) wdrożenie prac badawczo – rozwojowych,
  b) uruchomienie produkcji i wprowadzenie na rynek znacząco ulepszonych produktów w postaci stolarki drzwiowej w innowacyjnej technologii modułowego sposobu wytwarzania (z PCV) ramy nośnej skrzydła drzwiowego w połączeniu z wtryskiem pianki pliuretanowej po montażu aplikacji ozdobnej, powodującej większą sztywność drzwi oraz lepszą klasę cieplną.

   

  Wartość projektu: 8 624 200,00 PLN (Brutto)
  Wkład Funduszy Europejskich: 2 748 150,00 PLN (45%)

   

  Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Oś Priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek