WCAG
Facebook
YouTube
Linkedin

RODO

Informacje na temat ochrony danych osobowych

 

Administratorem Państwa danych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Mar-Tom” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jędrzejowie, ul. Jasionka 90, 28-300 Jędrzejów.

 

Posiadane przez nas dane (dane identyfikacyjne i dane adresowe, w tym adres e-mail i numer telefonu) przetwarzane są w zakresie koniecznym do zrealizowania zawartych przez nas umów i kontraktów.

 

Mają Państwo prawo żądać od nas dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także do ich przeniesienia do innego podmiotu. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Ponadto w każdej chwili mogą Państwo wycofać wyrażoną zgodę – w tym celu prosimy o kontakt na biuro@mar-tom.com. Zobowiązujemy się do rzetelnej i skutecznej ochrony Państwa danych, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz tylko w takim czasie i zakresie, który jest uzasadniony łączącą nas współpracą, a także do niezwłocznego poinformowania o każdej zmianie w zakresie przetwarzanych danych.